web soi cầu

Website Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Hôm Nay


Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày Chuẩn


44.34K
Zalo: 0586.396.354 ( Admin- Rồng Bạch Kim )

Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày tuy có thời gian chơi dài nhưng độ hiệu quả của nó gần như là tuyệt đối nếu như mọi người có phương pháp chơi tốt. Nhưng khi không biết lựa chọn con số nào để chơi thì hãy tham gia ngay vào chương trình soi cầu miễn phí của WebSoiCau.Net để nhận độc thủ lô. Các con số dưới đây là phân quà mà chúng tôi muốn dành tặng tới tất cả mọi người.

Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày

Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày

Nhận bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày miễn phí

Mỗi ngày Web soi cầusẽ cập nhật kết quả để mọi người có thể theo dõi và vào tiền thật hợp lý.

SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ NUÔI 5 NGÀY

Ngày 04/12 => 08/12/2021 : bạch thủ : 16 → Kết Quả.
Ngày 29/11 => 03/12/2021 : bạch thủ 54 → Trượt
Ngày 27/11 => 01/12/2021 : bạch thủ 63 → Ăn lô 63
Ngày 22/11 => 26/11/2021 : bạch thủ 72 → Ăn lô 72*2
Ngày 20/11 => 24/11/2021 : bạch thủ 81 → Ăn lô 81
Ngày 19/11 => 23/11/2021 : bạch thủ 08 → Ăn lô 08
Ngày 14/11 => 18/11/2021 : bạch thủ 58 → Trượt
Ngày 12/11 => 16/11/2021 : bạch thủ 91 → Ăn lô 91
Ngày 07/11 => 11/11/2021 : bạch thủ 07 → Trượt
Ngày 04/11 => 08/11/2021 : bạch thủ 37 → Ăn lô 37
Ngày 03/11 => 07/11/2021 : bạch thủ 56 → Ăn lô 56
Ngày 01/11 => 05/11/2021 : bạch thủ 13 → Ăn lô 13
Ngày 29/10 => 02/11/2021 : bạch thủ 23 → Ăn lô 23
Ngày 24/10 => 28/10/2021 : bạch thủ 73 → Trượt
Ngày 21/10 => 25/10/2021 : bạch thủ 35 → Ăn lô 35
Ngày 16/10 => 20/10/2021 : bạch thủ 21 → Trượt
Ngày 11/10 => 15/10/2021 : bạch thủ 57 → Trượt
Ngày 10/10 => 14/10/2021 : bạch thủ 84 → Ăn lô 84
Ngày 09/10 => 13/10/2021 : bạch thủ 39 → Ăn lô 39*2
Ngày 07/10 => 11/10/2021 : bạch thủ 17 → Ăn lô 17*2
Ngày 04/10 => 08/10/2021 : bạch thủ 19 → Ăn lô 19
Ngày 28/09 => 02/10/2021 : bạch thủ 36 → Ăn lô 36
Ngày 23/09 => 27/09/2021 : bạch thủ 21 → Ăn lô 48
Ngày 18/09 => 22/09/2021 : bạch thủ 38 → Trượt
Ngày 13/09 => 17/09/2021 : bạch thủ 86 → Trượt
Ngày 06/09 => 10/09/2021 : bạch thủ 48 → Ăn lô 48
Ngày 04/09 => 07/09/2021 : bạch thủ 76 → Ăn lô 76
Ngày 31/08 => 03/09/2021 : bạch thủ 16 → Ăn lô 16
Ngày 26/08 => 30/08/2021 : bạch thủ 42 → Trượt
Ngày 24/08 => 28/08/2021 : bạch thủ 49 → Ăn lô 49
Ngày 22/08 => 26/08/2021 : bạch thủ 74 → Ăn lô 74
Ngày 21/08 => 25/08/2021 : bạch thủ 15 → Ăn lô 15
Ngày 20/08 => 24/08/2021 : bạch thủ 71 → Ăn lô 71
Ngày 16/08 => 20/08/2021 : bạch thủ 65 → Ăn lô 65
Ngày 11/08 => 15/08/2021 : bạch thủ 52 → Trượt
Ngày 06/08 => 10/08/2021 : bạch thủ 01 → Ăn lô 01*2
Ngày 04/08 => 08/08/2021 : bạch thủ 01 → Ăn lô 01
Ngày 03/08 => 07/08/2021 : bạch thủ 31 → Ăn lô 31
Ngày 29/07 => 02/08/2021 : bạch thủ 46 → Trượt
Ngày 24/07 => 28/07/2021 : bạch thủ 51 → Trượt
Ngày 21/07 => 25/07/2021 : bạch thủ 29 → Ăn lô 29
Ngày 18/07 => 22/07/2021 : bạch thủ 78 → Ăn lô 78
Ngày 12/07 => 16/07/2021 : bạch thủ 79 → Trượt
Ngày 07/07 => 11/07/2021 : bạch thủ 43 → Trượt
Ngày 06/07 => 10/07/2021 : bạch thủ 69 → Ăn lô 69
Ngày 03/07 => 07/07/2021 : bạch thủ 70 → Ăn lô 70
Ngày 29/06 => 03/07/2021 : bạch thủ 59 → Ăn lô 59
Ngày 28/06 => 02/07/2021 : bạch thủ 48 → Ăn lô 48
Ngày 25/06 => 29/06/2021 : bạch thủ 37 → Ăn lô 37
Ngày 22/06 => 26/06/2021 : bạch thủ 19 → Ăn lô 19*2
Ngày 19/06 => 23/06/2021 : bạch thủ 63 → Ăn lô 63
Ngày 16/06 => 20/06/2021 : bạch thủ 79 → Ăn lô 79
Ngày 14/06 => 18/06/2021 : bạch thủ 68 → Ăn lô 68
Ngày 13/06 => 17/06/2021 : bạch thủ 57 → Ăn lô 57
Ngày 11/06 => 15/06/2021 : bạch thủ 46 → Ăn lô 46
Ngày 10/06 => 14/06/2021 : bạch thủ 35 → Ăn lô 35*2
Ngày 05/06 => 09/06/2021 : bạch thủ 51 → Trượt.
Ngày 28/05 => 30/05/2021 : bạch thủ 69 → Trượt.
Ngày 27/05 => 29/05/2021 : bạch thủ 78 → Ăn lô 78*2
Ngày 24/05 => 26/05/2021 : bạch thủ 25 → Trượt.
Ngày 21/05 => 23/05/2021 : bạch thủ 36 → Ăn lô 36.
Ngày 19/05 => 21/05/2021 : bạch thủ 06 → Ăn lô 06.
Ngày 16/05 => 18/05/2021 : bạch thủ 38 → Trượt.
Ngày 13/05 => 15/05/2021 : bạch thủ 17 → Trượt.
Ngày 10/05 => 12/05/2021 : bạch thủ 14 → Trượt.
Ngày 08/05 => 10/05/2021 : bạch thủ 84 → Ăn lô 84.
Ngày 04/05 => 08/05/2021 : bạch thủ 27 → Ăn lô 27*3.
Ngày 30/04 => 02/05/2021 : bạch thủ 34 → Ăn lô 34.
Ngày 27/04 => 29/04/2021 : bạch thủ 03 → Trượt.
Ngày 25/04 => 27/04/2021 : bạch thủ 94 → Ăn lô 94.
Ngày 20/04 => 24/04/2021 : bạch thủ 15 → Ăn lô 15.
Ngày 18/04 => 22/04/2021 : bạch thủ 65 → Ăn lô 65.
Ngày 13/04 => 17/04/2021 : bạch thủ 04 → Trượt.
Ngày 11/04 => 15/04/2021 : bạch thủ 34 → Ăn lô 34.
Ngày 06/04 => 10/04/2021 : bạch thủ 17 → Trượt.
Ngày 04/04 => 08/04/2021 : bạch thủ 67 → Ăn lô 67.
Ngày 01/04 => 05/04/2021 : bạch thủ 52 → Ăn lô 52.
Ngày 30/03 => 01/04/2021 : bạch thủ 42 → Ăn lô 42.
Ngày 28/03 => 30/03/2021 : bạch thủ 62 → Ăn lô 62.
Ngày 26/03 => 28/03/2021 : bạch thủ 17 → Ăn lô 17.
Ngày 22/03 => 26/03/2021 : bạch thủ 73 → Ăn lô 73.
Ngày 18/03 => 22/03/2021 : bạch thủ 56 → Ăn lô 56.
Ngày 17/03 => 21/03/2021 : bạch thủ 62 → Ăn lô 62.
Ngày 12/03 => 16/03/2021 : bạch thủ 05 → Trượt.
Ngày 11/03 => 15/03/2021 : bạch thủ 16 → Ăn lô 16*2.
Ngày 06/03 => 10/03/2021 : bạch thủ 07 → Trượt.
Ngày 02/03 => 06/03/2021 : bạch thủ 18 → Ăn lô 18.
Ngày 27/02 => 03/03/2021 : bạch thủ 37 → Ăn lô 37.
Ngày 22/02 => 26/02/2021 : bạch thủ 45 → Ăn lô 45.
Ngày 17/02 => 21/02/2021 : bạch thủ 05 → Ăn lô 05.
Ngày 16/02 => 20/02/2021 : bạch thủ 75 → Ăn lô 75.
Ngày 15/02 => 19/02/2021 : bạch thủ 41 → Ăn lô 41*3.

Cách chơi bạch thủ lô nuôi 5 ngày

Hiện nay có rất nhiều cách chơi khác nhau nhưng dù lựa chọn cách đánh như thế nào thì yêu cầu cần thiết nhất đó chính là lợi nhuận. Yêu cầu cụ thể đó chính là cho dù đánh và kết quả có ra ngày nào cũng phải có lời.

Có rất nhiều người đã bắt được số trúng nhưng khi chơi thì kết quả nhận lại vẫn không có lời và thậm chí là lỗ. Đó là vì cách chơi, cách vào tiền không hợp lý dẫn tới việc các ngày sau vào tiền thấp hơn ngày trước hoặc nuôi được 3 – 4 ngày thì hết vốn. Để hạn chế điều này xảy ra thì mọi người cần cân nhắc và tính toán chi tiết số tiền mình cần để chơi nhé.

Chơi độc thủ lô nuôi 3 ngày

Ngoài cách chơi trong vòng 5 ngày thì để giúp mọi người gia tăng thêm lợi nhuận thì mọi người nên tham khảo chuyên mục dàn lô độc thủ nuôi 3 ngày. Với cách chơi này mọi người sẽ không cần quá nhiều chi phí như chơi bạch thủ khung 5 ngày vì thời gian chơi sẽ ngắn hơn. Nhưng mọi người cũng có thể yên tâm về tỷ lệ chiến thắng vì những con số đều được phân tích kỹ lưỡng trước khi chốt lên.

Trên đây là một số chia sẻ mà mọi người cần nhớ. Nếu có bất kì thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Admin để được hỗ trợ.

 

Từ Khóa: , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau 88 Độc Thủ Lô Nuôi 3 Ngày Chính Xác
soi cau 88 Nhận Song Thủ Lô Nuôi 3 Ngày chuẩn nhất
soi cau 88 Nuôi Cặp Lô Kép khung 3 ngày
© 2018 By Soi Cầu 247 net

Bản quyền thuộc về WebSoiCau.Net
DMCA.com Protection Status

Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau

Contact Me on Zalo