web soi cầu

Website Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Hôm Nay


Chạm Đề Đầu Đuôi Nuôi 3 Ngày Chắc Ăn Nhất


31.41K
Zalo: 0586.396.354 ( Admin- Rồng Bạch Kim )

Cách chơi đề chạm đã không còn xa lạ với mọi người nữa nhưng chơi dàn đề đầu đuôi nuôi 3 ngày quả thực là cách chơi mới trong thời gian gần đây. Tuy nhiên nếu bạn là người chơi lô đề lâu năm hoặc đã tìm hiểu nhiều về các cách chơi thì cũng dễ dàng hiểu được về cách chơi này. Hôm nay Web soi cầu lô tô miễn phí sẽ gửi tới bạn cầu đề chạm đẹp nhất để chơi nuôi trong vòng 3 ngày. Hy vọng nó sẽ phù hợp với cách chơi của bạn.

Đề Đầu Đuôi Nuôi 3 Ngày

Đề Đầu Đuôi Nuôi 3 Ngày

Soi cầu đề đầu đuôi nuôi khung 3 ngày

Các con số được cập nhật dưới đây là hoàn toàn miễn phí, chỉ cần truy cập vào website là ai cũng có thể lấy số chơi.

DÀN ĐỀ 36 SỐ NUÔI KHUNG 3 NGÀY

Ngày 03/12 => 05/12/2021 : Dàn đề: Chạm 4 + 5 Kết Quả.
Ngày 30/11 => 02/12/2021 : Chạm 5 + 6 → Trượt
Ngày 28/11 => 30/11/2021 : Chạm 5 + 7 → Ăn đề 87
Ngày 26/11 => 28/11/2021 : Chạm 2 + 7 → Ăn đề 24
Ngày 25/11 => 27/11/2021 : Chạm 3 + 7 → Ăn đề 13
Ngày 24/11 => 26/11/2021 : Chạm 5 + 8 → Ăn đề 56
Ngày 22/11 => 24/11/2021 : Chạm 5 + 8 → Ăn đề 80
Ngày 20/11 => 22/11/2021 : Chạm 7 + 8 → Ăn đề 79
Ngày 17/11 => 19/11/2021 : Chạm 7 + 8 → Trượt
Ngày 16/11 => 18/11/2021 : Chạm 5 + 7 → Ăn đề 05
Ngày 15/11 => 17/11/2021 : Chạm 5 + 6 → Ăn đề 26
Ngày 14/11 => 16/11/2021 : Chạm 4 + 6 → Ăn đề 40
Ngày 13/11 => 15/11/2021 : Chạm 0 + 3 → Ăn đề 30
Ngày 11/11 => 13/11/2021 : Chạm 1 + 3 → Ăn đề 11
Ngày 09/11 => 11/11/2021 : Chạm 7 + 9 → Ăn đề 95
Ngày 07/11 => 09/11/2021 : Chạm 7 + 9 → Ăn đề 72
Ngày 06/11 => 10/11/2021 : Chạm 2 + 9 → Ăn đề 21
Ngày 05/11 => 09/11/2021 : Chạm 2 + 5 → Ăn đề 52
Ngày 04/11 => 08/11/2021 : Chạm 4 + 5 → Ăn đề 48
Ngày 03/11 => 07/11/2021 : Chạm 4 + 7 → Ăn đề 67
Ngày 31/10 => 04/11/2021 : Chạm 1 + 7 → Ăn đề 10
Ngày 30/10 => 03/11/2021 : Chạm 2 + 4 → Ăn đề 42
Ngày 28/10 => 01/11/2021 : Chạm 3 + 5 → Ăn đề 35
Ngày 27/10 => 31/10/2021 : Chạm 3 + 6 → Ăn đề 46
Ngày 25/10 => 29/10/2021 : Chạm 0 + 6 → Ăn đề 09
Ngày 23/10 => 25/10/2021 : Chạm 1 + 6 → Ăn đề 17
Ngày 20/10 => 22/10/2021 : Chạm 5 + 6 → Trượt
Ngày 19/10 => 21/10/2021 : Chạm 5 + 7 → Ăn đề 47
Ngày 17/10 => 19/10/2021 : Chạm 5 + 9 → Ăn đề 09
Ngày 16/10 => 18/10/2021 : Chạm 5 + 6 → Ăn đề 67
Ngày 13/10 => 15/10/2021 : Chạm 5 + 7 → Trượt
Ngày 10/10 => 12/10/2021 : Chạm 3 + 7 → Trượt
Ngày 07/10 => 09/10/2021 : Chạm 2 + 3 → Trượt
Ngày 05/10 => 07/10/2021 : Chạm 2 + 5 → Ăn đề 45
Ngày 04/10 => 06/10/2021 : Chạm 4 + 5 → Ăn đề 47
Ngày 01/10 => 03/10/2021 : Chạm 4 + 5 → Trượt
Ngày 30/09 => 02/10/2021 : Chạm 1 + 5 → Ăn đề 11
Ngày 29/09 => 01/10/2021 : Chạm 1 + 7 → Ăn đề 77
Ngày 26/09 => 28/09/2021 : Chạm 5 + 6 → Trượt
Ngày 23/09 => 25/09/2021 : Chạm 2 + 6 → Trượt
Ngày 21/09 => 23/09/2021 : Chạm 2 + 7 → Ăn đề 73
Ngày 19/09 => 21/09/2021 : Chạm 0 + 1 → Ăn đề 19
Ngày 18/09 => 20/09/2021 : Chạm 0 + 3 → Ăn đề 01
Ngày 15/09 => 17/09/2021 : Chạm 7 + 8 → Trượt
Ngày 13/09 => 15/09/2021 : Chạm 7 + 9 → Ăn đề 59
Ngày 11/09 => 13/09/2021 : Chạm 7 + 9 → Ăn đề 49
Ngày 08/09 => 10/09/2021 : Chạm 7 + 9 → Ăn đề 29
Ngày 05/09 => 07/09/2021 : Chạm 7 + 9 → Trượt
Ngày 03/09 => 05/09/2021 : Chạm 5 + 9 → Ăn đề 55
Ngày 01/09 => 03/09/2021 : Chạm 4 + 9 → Ăn đề 64
Ngày 29/08 => 31/08/2021 : Chạm 4 + 6 → Trượt
Ngày 27/08 => 29/08/2021 : Chạm 0 + 6 → Ăn đề 09
Ngày 25/08 => 27/08/2021 : Chạm 0 + 7 → Ăn đề 78
Ngày 22/08 => 24/08/2021 : Chạm 3 + 8 → Ăn đề 89
Ngày 19/08 => 21/08/2021 : Chạm 0 + 8 → Trượt
Ngày 18/08 => 20/08/2021 : Chạm 3 + 8 → Ăn đề 43
Ngày 17/08 => 19/08/2021 : Chạm 0 + 2 → Ăn đề 62
Ngày 16/08 => 18/08/2021 : Chạm 0 + 1 → Ăn đề 41
Ngày 14/08 => 16/08/2021 : Chạm 7 + 9 → Ăn đề 97
Ngày 13/08 => 15/08/2021 : Chạm 4 + 9 → Ăn đề 44
Ngày 11/08 => 13/08/2021 : Chạm 8 + 9 → Ăn đề 68
Ngày 08/08 => 10/08/2021 : Chạm 0 + 6 → Trượt
Ngày 08/08 => 10/08/2021 : Chạm 0 + 5 → Ăn đề 15
Ngày 07/08 => 09/08/2021 : Chạm 4 + 5 → Ăn đề 34
Ngày 04/08 => 06/08/2021 : Chạm 0 + 3 → Trượt
Ngày 01/08 => 03/08/2021 : Chạm 0 + 3 → Ăn đề 04
Ngày 31/07 => 02/08/2021 : Chạm 3 + 4 → Ăn đề 14
Ngày 30/07 => 01/08/2021 : Chạm 3 + 5 → Ăn đề 15
Ngày 28/07 => 30/07/2021 : Chạm 2 + 6 → Ăn đề 26
Ngày 27/07 => 29/07/2021 : Chạm 2 + 7 → Ăn đề 91
Ngày 25/07 => 27/07/2021 : Chạm 1 + 7 → Ăn đề 91
Ngày 24/07 => 26/07/2021 : Chạm 1 + 9 → Ăn đề 96
Ngày 21/07 => 23/07/2021 : Chạm 4 + 9 → Ăn đề 24
Ngày 18/07 => 20/07/2021 : Chạm 4 + 6 → Ăn đề 36
Ngày 15/07 => 17/07/2021 : Chạm 4 + 6 → Trượt
Ngày 14/07 => 16/07/2021 : Chạm 5 + 3 → Ăn đề 53
Ngày 13/07 => 15/07/2021 : Chạm 5 + 7 → Ăn đề 07
Ngày 10/07 => 12/07/2021 : Chạm 1 + 2 → Ăn đề 23
Ngày 07/07 => 09/07/2021 : Chạm 3 + 1 → Trượt
Ngày 04/07 => 06/07/2021 : Chạm 3 + 5 → Trượt
Ngày 02/07 => 04/07/2021 : Chạm 4 + 6 → Ăn đề 42
Ngày 29/06 => 01/07/2021 : Chạm 2 + 3 → Trượt
Ngày 26/06 => 28/06/2021 : Chạm 3 + 4 → Trượt
Ngày 25/06 => 27/06/2021 : Chạm 3 + 5 → Ăn đề 85
Ngày 23/06 => 25/06/2021 : Chạm 3 + 7 → Ăn đề 79
Ngày 21/06 => 23/06/2021 : Chạm 5 + 7 → Ăn đề 05
Ngày 19/06 => 21/06/2021 : Chạm 5 + 9 → Ăn đề 99
Ngày 17/06 => 19/06/2021 : Chạm 1 + 2 → Ăn đề 61
Ngày 15/06 => 17/06/2021 : Chạm 1 + 2 → Ăn đề 22
Ngày 12/06 => 14/06/2021 : Chạm 5 + 6 → Trượt
Ngày 10/06 => 12/06/2021 : Chạm 5 + 8 → Ăn đề 48
Ngày 07/06 => 09/06/2021 : Chạm 8 + 9 → Ăn đề 99
Ngày 04/06 => 06/06/2021 : Chạm 0 + 9 → Trượt
Ngày 02/06 => 04/06/2021 : Chạm 2 + 9 → Ăn đề 21
Ngày 31/05 => 02/06/2021 : Chạm 2 + 6 → Ăn đề 66
Ngày 28/05 => 30/05/2021 : Chạm 1 + 2 → Trượt
Ngày 27/05 => 29/05/2021 : Chạm 1 + 3 → Ăn đề 03
Ngày 25/05 => 27/05/2021 : Chạm 0 + 3 → Ăn đề 04
Ngày 22/05 => 24/05/2021 : Chạm 1 + 3 → Trượt
Ngày 19/05 => 21/05/2021 : Chạm 0 + 3 → Trượt
Ngày 13/05 => 15/05/2021 : Chạm 1 + 2 → Ăn đề 25
Ngày 12/05 => 14/05/2021 : Chạm 0 + 2 → Ăn đề 50
Ngày 09/05 => 11/05/2021 : Chạm 1 + 2 → Trượt
Ngày 07/05 => 09/05/2021 : Chạm 1 + 3 → Ăn đề 93
Ngày 04/05 => 06/05/2021 : Chạm 1 + 9 → Ăn đề 59
Ngày 02/05 => 04/05/2021 : Chạm 5 + 7 → Ăn đề 25
Ngày 29/04 => 01/05/2021 : Chạm 0 + 7 → Trượt
Ngày 28/04 => 30/04/2021 : Chạm 0 + 1 → Ăn đề 13
Ngày 27/04 => 29/04/2021 : Chạm 1 + 3 → Ăn đề 33
Ngày 26/04 => 28/04/2021 : Chạm 2 + 3 → Ăn đề 52
Ngày 23/04 => 25/04/2021 : Chạm 1 + 3 → Trượt
Ngày 20/04 => 22/04/2021 : Chạm 4 + 8 → Trượt
Ngày 19/04 => 21/04/2021 : Chạm 4 + 5 → Ăn đề 65
Ngày 16/04 => 18/04/2021 : Chạm 4 + 6 → Trượt
Ngày 14/04 => 16/04/2021 : Chạm 2 + 6 → Ăn đề 82
Ngày 11/04 => 13/04/2021 : Chạm 4 + 6 → Trượt
Ngày 09/04 => 11/04/2021 : Chạm 1 + 3 → Ăn đề 13
Ngày 07/04 => 09/04/2021 : Chạm 3 + 4 → Ăn đề 04
Ngày 04/04 => 06/04/2021 : Chạm 2 + 4 → Trượt
Ngày 01/04 => 03/04/2021 : Chạm 3 + 4 → Ăn đề 93
Ngày 29/03 => 31/03/2021 : Chạm 3 + 6 → Ăn đề 96
Ngày 26/03 => 28/03/2021 : Chạm 5 + 6 → Ăn đề 95
Ngày 23/03 => 25/03/2021 : Chạm 2 + 4 → Trượt
Ngày 22/03 => 24/03/2021 : Chạm 1 + 5 → Ăn đề 15
Ngày 19/03 => 21/03/2021 : Chạm 1 + 6 → Trượt
Ngày 17/03 => 19/03/2021 : Chạm 3 + 6 → Ăn đề 33
Ngày 15/03 => 17/03/2021 : Chạm 5 + 6 → Ăn đề 54
Ngày 12/03 => 14/03/2021 : Chạm 5 + 7 → Ăn đề 87
Ngày 09/03 => 11/03/2021 : Chạm 2 + 7 → Ăn đề 26
Ngày 08/03 => 10/03/2021 : Chạm 2 + 5 → Ăn đề 59
Ngày 06/03 => 08/03/2021 : Chạm 3 + 5 → Ăn đề 33
Ngày 03/03 => 05/03/2021 : Chạm 4 + 5 → Trượt
Ngày 28/02 => 02/03/2021 : Chạm 4 + 6 → Ăn đề 62
Ngày 25/02 => 27/02/2021 : Chạm 3 + 6 → Ăn đề 13
Ngày 24/02 => 26/02/2021 : Chạm 5 + 6 → Ăn đề 15
Ngày 20/02 => 22/02/2021 : Chạm 4 + 5 → Trượt
Ngày 17/02 => 19/02/2021 : Chạm 4 + 5 → Trượt
Ngày 16/02 => 18/02/2021 : Chạm 0 + 3 → Ăn đề 03

Với cách chơi này thì trung bình mỗi ngày sẽ chơi 38 con số giải đặc biệt. Quả thực là số lượng không hề nhỏ và nếu muốn có lọi nhuận cao thì chi phí đầu tư vào cũng khá lớn. Cho nên nếu hạn chế về chi phí hoặc muốn chơi  dàn ít sô hơn thì có thể lựa chọn chơi Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 2 Ngày.

Những lưu ý khi chơi lô đề

Các con số mà chúng tôi giới thiệu tới mọi người luôn có tỷ lệ win cực cao và mong muốn rằng sẽ chính xác mỗi ngày. Tuy nhiên, lô đề không thể nói trước điều gì, có hôm ăn, hôm xịt là chuyện bình thường. Lời khuyên đầu tiên mà muốn gửi tới mọi người đó là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chơi, trước khi vào tiền và nên dự đoán các tình huống có thể xảy ra.

Ngoài ra mọi người cùng cần lưu ý tới một vài vấn đề như sau:

Hy vọng những con số mà Websoicau.net gửi tới mọi người sẽ có ích, đặc biệt là đem tới chiến thắng tốt nhất.

Chúc mọi người thành công.

Từ Khóa: , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau 88 Nhận Dàn Đề Đặc Biệt 10 Số Nuôi 3 Ngày
soi cau 88 Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 2 Ngày
© 2018 By Soi Cầu 247 net

Bản quyền thuộc về WebSoiCau.Net
DMCA.com Protection Status

Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau

Contact Me on Zalo