web soi cầu

Website Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Hôm Nay


Chạm Đề Đầu Đuôi Nuôi 3 Ngày Chắc Ăn Nhất


34.94K

Cách chơi đề chạm đã không còn xa lạ với mọi người nữa nhưng chơi dàn đề đầu đuôi nuôi 3 ngày quả thực là cách chơi mới trong thời gian gần đây. Tuy nhiên nếu bạn là người chơi lô đề lâu năm hoặc đã tìm hiểu nhiều về các cách chơi thì cũng dễ dàng hiểu được về cách chơi này. Hôm nay Web soi cầu lô tô miễn phí sẽ gửi tới bạn cầu đề chạm đẹp nhất để chơi nuôi trong vòng 3 ngày. Hy vọng nó sẽ phù hợp với cách chơi của bạn.

Đề Đầu Đuôi Nuôi 3 Ngày

Đề Đầu Đuôi Nuôi 3 Ngày

Soi cầu đề đầu đuôi nuôi khung 3 ngày

Các con số được cập nhật dưới đây là hoàn toàn miễn phí, chỉ cần truy cập vào website là ai cũng có thể lấy số chơi.

DÀN ĐỀ 36 SỐ NUÔI KHUNG 3 NGÀY

Ngày 18/08 → 20/08/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 5 Kết Quả.
Ngày 17/08 → 19/08/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 2 → Ăn đề 82
Ngày 15/08 → 17/08/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 4 → Ăn đề 04
Ngày 13/08 → 15/08/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 4 → Ăn đề 13
Ngày 10/08 → 12/08/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 4 → Trượt
Ngày 09/08 → 11/08/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 4 → Ăn đề 80
Ngày 06/08 → 08/08/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 4 → Trượt
Ngày 05/08 → 07/08/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 4 → Ăn đề 13
Ngày 30/07 → 04/08/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 4 → Trượt
Ngày 27/07 → 29/07/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 4 → Ăn đề 03
Ngày 25/07 → 27/07/2022 : Dàn đề: Chạm 4 + 8 → Ăn đề 58
Ngày 24/07 → 26/07/2022 : Dàn đề: Chạm 7 + 8 → Ăn đề 57
Ngày 23/07 → 25/07/2022 : Dàn đề: Chạm 6 + 8 → Ăn đề 61
Ngày 22/07 → 24/07/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 8 → Ăn đề 93
Ngày 18/07 → 21/07/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 8 → Ăn đề 04
Ngày 17/07 → 19/07/2022 : Dàn đề: Chạm 7 + 8 → Ăn đề 27
Ngày 15/07 → 17/07/2022 : Dàn đề: Chạm 4 + 8 → Ăn đề 64
Ngày 12/07 → 14/07/2022 : Dàn đề: Chạm 4 + 8 → Trượt
Ngày 09/07 → 11/07/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 8 → Ăn đề 01
Ngày 07/07 → 09/07/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 2 → Ăn đề 24
Ngày 04/07 → 06/07/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 8 → Trượt
Ngày 03/07 → 05/07/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 8 → Ăn đề 90
Ngày 01/07 → 03/07/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 5 → Ăn đề 54
Ngày 29/06 → 01/07/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 5 → Ăn đề 39
Ngày 27/06 → 29/06/2022 : Dàn đề: Chạm 4 + 5 → Ăn đề 49
Ngày 24/06 → 26/06/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 9 → Trượt
Ngày 21/06 → 23/06/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 6 → Trượt
Ngày 18/06 → 20/06/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 8 → Ăn đề 08
Ngày 15/06 → 17/06/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 5 → Trượt
Ngày 12/06 → 14/06/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 6 → Ăn đề 62
Ngày 08/06 → 10/06/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 1 → Ăn đề 91
Ngày 07/06 → 09/06/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 5 → Ăn đề 25
Ngày 06/06 → 08/06/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 8 → Ăn đề 84
Ngày 03/06 → 05/06/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 9 → Ăn đề 79
Ngày 31/05 → 02/06/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 9 → Trượt
Ngày 29/05 → 31/05/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 9 → Ăn đề 12
Ngày 26/05 → 28/05/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 8 → Ăn đề 18
Ngày 24/05 → 26/05/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 2 → Ăn đề 09
Ngày 23/05 → 25/05/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 3 → Ăn đề 13
Ngày 20/05 → 22/05/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 7 → Ăn đề 47
Ngày 18/05 → 20/05/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 8 → Ăn đề 68
Ngày 17/05 → 19/05/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 8 → Ăn đề 53
Ngày 15/05 → 17/05/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 8 → Ăn đề 13
Ngày 13/05 → 15/05/2022 : Dàn đề: Chạm 7 + 8 → Ăn đề 75
Ngày 10/05 → 12/05/2022 : Dàn đề: Chạm 7 + 8 → Trượt
Ngày 09/05 → 11/05/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 8 → Ăn đề 59
Ngày 06/05 → 08/05/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 8 → Trượt
Ngày 05/05 → 07/05/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 5 → Ăn đề 54
Ngày 04/05 → 06/05/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 5 → Ăn đề 10
Ngày 03/05 → 05/05/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 5 → Ăn đề 43
Ngày 30/04 → 02/05/2022 : Dàn đề: Chạm 4 + 5 → Trượt
Ngày 29/04 → 01/05/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 5 → Ăn đề 39
Ngày 28/04 → 30/04/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 3 → Ăn đề 02
Ngày 25/04 → 27/04/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 6 → Trượt
Ngày 22/04 → 24/04/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 7 → Trượt
Ngày 19/04 → 21/04/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 2 → Ăn đề 91
Ngày 17/04 → 19/04/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 9 → Ăn đề 36
Ngày 14/04 → 16/04/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 7 → Trượt
Ngày 13/04 → 15/04/2022 : Dàn đề: Chạm 4 + 7 → Ăn đề 64
Ngày 10/04 → 12/04/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 2 → Trượt
Ngày 07/04 → 09/04/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 2 → Trượt
Ngày 04/04 → 06/04/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 8 → Ăn đề 38
Ngày 01/04 → 03/04/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 8 → Trượt
Ngày 31/03 → 02/04/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 9 → Ăn đề 39
Ngày 30/03 → 01/04/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 9 → Ăn đề 14
Ngày 28/03 → 30/03/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 9 → Ăn đề 03
Ngày 27/03 → 29/03/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 9 → Ăn đề 65
Ngày 24/03 → 26/03/2022 : Dàn đề: Chạm 5 + 9 → Trượt
Ngày 23/03 → 25/03/2022 : Dàn đề: Chạm 7 + 9 → Ăn đề 74
Ngày 20/03 → 22/03/2022 : Dàn đề: Chạm 6 + 9 → Trượt
Ngày 18/03 → 20/03/2022 : Dàn đề: Chạm 8 + 9 → Ăn đề 18
Ngày 17/03 → 19/03/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 8 → Ăn đề 40
Ngày 14/03 → 16/03/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 8 → Ăn đề 13
Ngày 12/03 → 14/03/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 1 → Ăn đề 50
Ngày 11/03 → 13/03/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 4 → Ăn đề 49
Ngày 10/03 → 12/03/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 4 → Ăn đề 29
Ngày 08/03 → 10/03/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 4 → Ăn đề 63
Ngày 05/03 → 07/03/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 4 → Trượt
Ngày 02/03 → 04/03/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 4 → Trượt
Ngày 27/02 → 01/03/2022 : Dàn đề: Chạm 2 + 4 → Trượt
Ngày 25/02 → 27/02/2022 : Dàn đề: Chạm 3 + 4 → Ăn đề 31
Ngày 24/02 → 26/02/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 4 → Ăn đề 80
Ngày 22/02 → 24/02/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 1 → Ăn đề 51
Ngày 16/02 → 21/02/2022 : Dàn đề: Chạm 0 + 1 → Trượt
Ngày 13/02 → 15/02/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 8 → Trượt
Ngày 11/02 → 13/02/2022 : Dàn đề: Chạm 1 + 7 → Ăn đề 72
Ngày 07/02 → 10/02/2022 : Dàn đề: Chạm 6 + 7 → Ăn đề 68

Với cách chơi này thì trung bình mỗi ngày sẽ chơi 38 con số giải đặc biệt. Quả thực là số lượng không hề nhỏ và nếu muốn có lọi nhuận cao thì chi phí đầu tư vào cũng khá lớn. Cho nên nếu hạn chế về chi phí hoặc muốn chơi  dàn ít sô hơn thì có thể lựa chọn chơi Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 2 Ngày.

Những lưu ý khi chơi lô đề

Các con số mà chúng tôi giới thiệu tới mọi người luôn có tỷ lệ win cực cao và mong muốn rằng sẽ chính xác mỗi ngày. Tuy nhiên, lô đề không thể nói trước điều gì, có hôm ăn, hôm xịt là chuyện bình thường. Lời khuyên đầu tiên mà muốn gửi tới mọi người đó là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chơi, trước khi vào tiền và nên dự đoán các tình huống có thể xảy ra.

Ngoài ra mọi người cùng cần lưu ý tới một vài vấn đề như sau:

Hy vọng những con số mà Websoicau.net gửi tới mọi người sẽ có ích, đặc biệt là đem tới chiến thắng tốt nhất.

Chúc mọi người thành công.

Từ Khóa: , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau 88 Nhận Dàn Đề Đặc Biệt 10 Số Nuôi 3 Ngày
soi cau 88 Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 2 Ngày
© 2018 By Soi Cầu 247 net

Bản quyền thuộc về WebSoiCau.Net
DMCA.com Protection Status

Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau