web soi cầu

Website Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Hôm Nay


Nuôi Cặp Lô Kép khung 3 ngày


20.36K

Sđt : Zalo Admin ( 035-567-9003 )- Phí Trước

Nuôi cặp lô kép khung 3 ngày dường như không phải là sự lựa chọn của rất nhiều người vì không có thiện cảm với những con lô kép. Tuy nhiên có những người lại rất thích chơi lô kép vì không sợ bị vệ lộn. Theo thống kê thì xác xuất ra lô kép là 95%. Có nghĩa rằng cứ trung bình 14 – 15 ngày mới có một này không ra kép. Trong đó, các ngày ra kép thường có số lượng cao hơn 1 là rất nhiều.

 

Cặp lô kép nuôi khung 3 ngày

Cặp lô kép nuôi khung 3 ngày

 

Soi cầu cặp lô kép khung 3 ngày miễn phí

Thống Kê Cặp lô Kép Nuôi 3 Ngày

Ngày 22/01 – 24/01/2021 Nuôi Cặp lô: 11 – 55 Kết Quả.
Ngày 21/01 – 23/01/2021 Nuôi Cặp lô: 11 – 66 → Ăn lô 66
Ngày 20/01 – 22/01/2021 Nuôi Cặp lô: 33 – 66 → Ăn lô 33
Ngày 18/01 – 20/01/2021 Nuôi Cặp lô: 55 – 66 → Ăn lô 55
Ngày 16/01 – 18/01/2021 Nuôi Cặp lô: 66 – 88 → Ăn lô 88
Ngày 14/01 – 16/01/2021 Nuôi Cặp lô: 66 – 77 → Ăn lô 77
Ngày 12/01 – 14/01/2021 Nuôi Cặp lô: 66 – 99 → Ăn lô 99
Ngày 09/01 – 11/01/2021 Nuôi Cặp lô: 66 – 99 → Trượt
Ngày 08/01 – 10/01/2021 Nuôi Cặp lô: 77 – 99 → Ăn lô 77
Ngày 05/01 – 07/01/2021 Nuôi Cặp lô: 55 – 99 → Trượt
Ngày 02/01 – 04/01/2021 Nuôi Cặp lô: 88 – 99 → Ăn lô 88*2
Ngày 31/12 – 02/01/2021 Nuôi Cặp lô: 33 – 44 → Ăn lô 33
Ngày 29/12 – 31/12/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 44 → Ăn lô 22
Ngày 28/12 – 30/12/2020 Nuôi Cặp lô: 11 – 55 → Ăn lô 11 – 55
Ngày 25/12 – 27/12/2020 Nuôi Cặp lô: 33 – 77 → Ăn lô 33 – 77
Ngày 22/12 – 24/12/2020 Nuôi Cặp lô: 55 – 77 → Ăn lô 55
Ngày 21/12 – 23/12/2020 Nuôi Cặp lô: 55 – 99 → Ăn lô 66
Ngày 20/12 – 22/12/2020 Nuôi Cặp lô: 55 – 66 → Ăn lô 66
Ngày 19/12 – 21/12/2020 Nuôi Cặp lô: 55 – 77 → Ăn lô 77
Ngày 17/12 – 19/12/2020 Nuôi Cặp lô: 55 – 88 → Ăn lô 88
Ngày 15/12 – 17/12/2020 Nuôi Cặp lô: 55 – 99 → Ăn lô 99
Ngày 14/12 – 16/12/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 66 → Ăn lô 22 – 66
Ngày 12/12 – 14/12/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 33 → Ăn lô 33
Ngày 08/12 – 10/12/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 66 → Ăn lô 44
Ngày 05/12 – 07/12/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 66 → Trượt
Ngày 02/12 – 04/12/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 66 → Trượt
Ngày 30/11 – 02/12/2020 Nuôi Cặp lô: 00 – 66 → Ăn lô 00
Ngày 29/11 – 01/12/2020 Nuôi Cặp lô: 88 – 66 → Ăn lô 88
Ngày 27/11 – 29/11/2020 Nuôi Cặp lô: 88 – 99 → Ăn lô 99
Ngày 25/11 – 27/11/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 99 → Ăn lô 44
Ngày 23/11 – 25/11/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 77 → Ăn lô 77*2
Ngày 22/11 – 24/11/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 22 → Ăn lô 22*2
Ngày 19/11 – 21/11/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 77 → Ăn lô 88
Ngày 18/11 – 20/11/2020 Nuôi Cặp lô: 77 – 88 → Ăn lô 88
Ngày 17/11 – 19/11/2020 Nuôi Cặp lô: 99 – 88 → Ăn lô 99
Ngày 14/11 – 16/11/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 55 → Ăn lô 44 – 55
Ngày 12/11 – 14/11/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 55 → Ăn lô 22
Ngày 09/11 – 11/11/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 88 → Trượt
Ngày 06/11 – 08/11/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 77 → Ăn lô 77
Ngày 04/11 – 06/11/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 44 → Ăn lô 44
Ngày 01/11 – 03/11/2020 Nuôi Cặp lô: 11 – 44 → Trượt
Ngày 31/10 – 02/11/2020 Nuôi Cặp lô: 33 – 44 → Ăn lô 33
Ngày 28/10 – 30/10/2020 Nuôi Cặp lô: 33 – 66 → Ăn lô 66
Ngày 25/10 – 27/10/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 66 → Trượt
Ngày 22/10 – 24/10/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 66 → Ăn lô 22
Ngày 21/10 – 23/10/2020 Nuôi Cặp lô: 11 – 22 → Ăn lô 11
Ngày 20/10 – 22/10/2020 Nuôi Cặp lô: 00 – 22 → Ăn lô 00
Ngày 17/10 – 19/10/2020 Nuôi Cặp lô: 55 – 99 → Trượt
Ngày 14/10 – 16/10/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 55 → Trượt
Ngày 12/10 – 14/10/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 55 → Ăn lô 22
Ngày 09/10 – 11/10/2020 Nuôi Cặp lô: 00 – 55 → Ăn lô 00
Ngày 06/10 – 08/10/2020 Nuôi Cặp lô: 00 – 55 → Trượt
Ngày 05/10 – 07/10/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 55 → Ăn lô 22
Ngày 04/10 – 06/10/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 55 → Ăn lô 44
Ngày 03/10 – 05/10/2020 Nuôi Cặp lô: 33 – 55 → Ăn lô 33
Ngày 30/09 – 02/10/2020 Nuôi Cặp lô: 44 – 66 → Trượt
Ngày 28/09 – 30/09/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 33 → Ăn lô 33
Ngày 27/09 – 29/09/2020 Nuôi Cặp lô: 11 – 44 → Ăn lô 11 – 44
Ngày 26/09 – 28/09/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 44 → Ăn lô 22
Ngày 23/09 – 25/09/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 77 → Ăn lô 77
Ngày 20/09 – 22/09/2020 Nuôi Cặp lô: 77 – 88 → Ăn lô 88
Ngày 17/09 – 19/09/2020 Nuôi Cặp lô: 11 – 77 → Trượt
Ngày 16/09 – 18/09/2020 Nuôi Cặp lô: 33 – 77 → Ăn lô 33*2
Ngày 13/09 – 15/09/2020 Nuôi Cặp lô: 66 – 77 → Trượt
Ngày 10/09 – 12/09/2020 Nuôi Cặp lô: 77 – 88 → Trượt
Ngày 09/09 – 11/09/2020 Nuôi Cặp lô: 00 – 11 → Ăn lô 00 – 11
Ngày 06/09 – 08/09/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 33 → Ăn lô 22 – 33
Ngày 03/09 – 05/09/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 55 → Trượt
Ngày 01/09 – 03/09/2020 Nuôi Cặp lô: 22 – 33 → Ăn lô 33
Ngày 29/08 – 31/08/2020 Nuôi Cặp lô: 11 – 33 → Ăn lô 11
Ngày 26/08 – 28/08/2020 Nuôi Cặp lô: 11 – 77 → Trượt
Ngày 25/08 – 27/08/2020 Nuôi Cặp lô: 11 – 44 → Ăn lô 44
Ngày 22/08 – 24/08/2020 Nuôi Cặp lô: 00 – 44 → Ăn lô 00
Ngày 20/08 – 22/08/2020 Nuôi Cặp lô: 00 – 22 → Ăn lô 22*2
Ngày 19/08 – 21/08/2020 Nuôi Cặp lô: 11 – 22 → Ăn lô 11
Chúng tôi hiểu rằng các bạn đang còn lo lắng rằng những các số mà chúng tôi cung cấp chưa thực sự chính xác. Chính vì thế chúng tôi đã để lại thống kê của các khung trước đó để mọi người tham khảo. Có thể rằng sẽ có những đợt cầu số không may mắn nhưng những con số được cập nhật luôn là số đẹp nhất, có tỉ lệ ăn cao nhất.

Cách chơi cặp lô kép nuôi 3 ngày

Về mặt lý thuyết thì cách chơi này cũng giống như việc mọi người chơi song thủ lô nuôi khung 3 ngày. Có nghĩa là sẽ chơi với tỉ lệ 1 : 3 : 10, ngày 2 vào điểm gấp 3 lần ngày 1 và ngày 3 gấp 10 lần ngày 1. Dù là ăn tại ngày thứ bao nhiêu thì chắc chắn người chơi sẽ vẫn có lãi. Tuy nhiên cụ thể là lãi bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào số điểm mà mọi người chơi ban đầu. Ngoài ra nếu cảm thấy tự tin hơn thì các ngày sau bạn có thể vào tiền mạnh hơn.

Chúc mọi người thành công.

Từ Khóa: , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau 88 Độc Thủ Lô Nuôi 3 Ngày Chính Xác
soi cau 88 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày Chuẩn
soi cau 88 Nhận Song Thủ Lô Nuôi 3 Ngày chuẩn nhất
© 2018 By Soi Cầu 247 net

Bản quyền thuộc về WebSoiCau.Net
DMCA.com Protection Status

Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau

Contact Me on Zalo