web soi cầu

Website Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Hôm Nay


Nuôi Cặp Lô Kép khung 3 ngày


42.76K

Nuôi cặp lô kép khung 3 ngày dường như không phải là sự lựa chọn của rất nhiều người vì không có thiện cảm với những con lô kép. Tuy nhiên có những người lại rất thích chơi lô kép vì không sợ bị vệ lộn. Theo thống kê thì xác xuất ra lô kép là 95%. Có nghĩa rằng cứ trung bình 14 – 15 ngày mới có một này không ra kép. Trong đó, các ngày ra kép thường có số lượng cao hơn 1 là rất nhiều.

Cặp lô kép nuôi khung 3 ngày

Cặp lô kép nuôi khung 3 ngày

Soi cầu cặp lô kép khung 3 ngày miễn phí

Thống Kê Cặp lô Kép Nuôi 3 Ngày

Ngày 19/08 – 21/08/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 66 Kết Quả.
Ngày 16/08 – 18/08/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 44 → Trượt
Ngày 15/08 – 17/08/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 33 → Ăn lô 33
Ngày 14/08 – 16/08/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 44 → Ăn lô 44
Ngày 11/08 – 13/08/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 88 → Ăn lô 88
Ngày 08/08 – 10/08/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 77 → Ăn lô 00
Ngày 07/08 – 09/08/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 66 → Ăn lô 66
Ngày 06/08 – 08/08/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 44 → Ăn lô 44
Ngày 05/08 – 07/08/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 88 → Ăn lô 88*2
Ngày 02/08 – 04/08/2022 Nuôi Cặp lô: 44 – 99 → Trượt
Ngày 01/08 – 03/08/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 66 → Ăn lô 33
Ngày 29/07 – 31/07/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 33 → Trượt
Ngày 27/07 – 29/07/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 66 → Ăn lô 66
Ngày 26/07 – 28/07/2022 Nuôi Cặp lô: 66 – 99 → Ăn lô 99
Ngày 25/07 – 27/07/2022 Nuôi Cặp lô: 66 – 88 → Ăn lô 88
Ngày 23/07 – 25/07/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 88 → Ăn lô 33
Ngày 20/07 – 22/07/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 44 → Ăn lô 00
Ngày 17/07 – 19/07/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 44 → Trượt
Ngày 15/07 – 17/07/2022 Nuôi Cặp lô: 44 – 99 → Ăn lô 99
Ngày 14/07 – 16/07/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 88 → Ăn lô 22 – 88
Ngày 11/07 – 13/07/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 66 → Ăn lô 00*2
Ngày 08/07 – 10/07/2022 Nuôi Cặp lô: 66 – 88 → Trượt
Ngày 05/07 – 07/07/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 99 → Ăn lô 00
Ngày 04/07 – 06/07/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 99 → Ăn lô 11
Ngày 01/07 – 03/07/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 99 → Trượt
Ngày 27/06 – 30/06/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 88 → Ăn lô 88*4
Ngày 26/06 – 28/06/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 88 → Ăn lô 22
Ngày 25/06 – 27/06/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 88 → Ăn lô 33
Ngày 24/06 – 26/06/2022 Nuôi Cặp lô: 77 – 88 → Ăn lô 77*3
Ngày 22/06 – 24/06/2022 Nuôi Cặp lô: 77 – 99 → Ăn lô 99
Ngày 20/06 – 22/06/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 77 → Ăn lô 00
Ngày 19/06 – 21/06/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 66 → Ăn lô 11 – 66
Ngày 18/06 – 20/06/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 66 → Ăn lô 33
Ngày 15/06 – 17/06/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 55 → Ăn lô 55
Ngày 12/06 – 14/06/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 44 → Ăn lô 44
Ngày 09/06 – 11/06/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 33 → Ăn lô 22 – 33
Ngày 06/06 – 08/06/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 55 → Ăn lô 55
Ngày 05/06 – 07/06/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 88 → Ăn lô 88
Ngày 02/06 – 04/06/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 77 → Ăn lô 00 – 77
Ngày 31/05 – 02/06/2022 Nuôi Cặp lô: 55 – 99 → Ăn lô 99
Ngày 30/05 – 01/06/2022 Nuôi Cặp lô: 55 – 66 → Ăn lô 66
Ngày 27/05 – 29/05/2022 Nuôi Cặp lô: 55 – 66 → Trượt
Ngày 24/05 – 26/05/2022 Nuôi Cặp lô: 44 – 88 → Trượt
Ngày 21/05 – 23/05/2022 Nuôi Cặp lô: 55 – 88 → Ăn lô 55
Ngày 19/05 – 21/05/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 88 → Ăn lô 22
Ngày 17/05 – 19/05/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 77 → Ăn lô 77
Ngày 14/05 – 16/05/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 77 → Ăn lô 11*2
Ngày 13/05 – 15/05/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 55 → Ăn lô 55
Ngày 11/05 – 13/05/2022 Nuôi Cặp lô: 44 – 55 → Ăn lô 44*2
Ngày 09/05 – 11/05/2022 Nuôi Cặp lô: 44 – 66 → Ăn lô 66
Ngày 05/05 – 07/05/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 66 → Ăn lô 22
Ngày 02/05 – 04/05/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 66 → Trượt
Ngày 01/05 – 03/05/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 33 → Ăn lô 11*2
Ngày 29/04 – 01/05/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 66 → Ăn lô 66
Ngày 27/04 – 29/04/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 77 → Ăn lô 77
Ngày 24/04 – 26/04/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 66 → Trượt
Ngày 22/04 – 24/04/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 55 → Ăn lô 55
Ngày 21/04 – 23/04/2022 Nuôi Cặp lô: 44 – 55 → Ăn lô 44
Ngày 15/04 – 20/04/2022 Nuôi Cặp lô: 44 – 99 → Trượt
Ngày 12/04 – 14/04/2022 Nuôi Cặp lô: 44 – 99 → Trượt
Ngày 09/04 – 11/04/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 99 → Ăn lô 11
Ngày 08/04 – 10/04/2022 Nuôi Cặp lô: 77 – 99 → Ăn lô 77
Ngày 05/04 – 07/04/2022 Nuôi Cặp lô: 77 – 99 → Trượt
Ngày 04/04 – 06/04/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 55 → Ăn lô 33
Ngày 01/04 – 03/04/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 44 → Ăn lô 22 – 44
Ngày 29/03 – 31/03/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 44 → Trượt
Ngày 26/03 – 28/03/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 77 → Ăn lô 77
Ngày 25/03 – 27/03/2022 Nuôi Cặp lô: 44 – 77 → Ăn lô 44
Ngày 23/03 – 25/03/2022 Nuôi Cặp lô: 00 – 44 → Ăn lô 00
Ngày 20/03 – 22/03/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 99 → Trượt
Ngày 18/03 – 20/03/2022 Nuôi Cặp lô: 33 – 66 → Ăn lô 66*2
Ngày 17/03 – 19/03/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 66 → Ăn lô 22
Ngày 16/03 – 18/03/2022 Nuôi Cặp lô: 55 – 66 → Ăn lô 55
Ngày 13/03 – 15/03/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 22 → Ăn lô 22
Ngày 10/03 – 12/03/2022 Nuôi Cặp lô: 55 – 66 → Trượt
Ngày 07/03 – 09/03/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 55 → Trượt
Ngày 06/03 – 08/03/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 22 → Ăn lô 22
Ngày 05/03 – 07/03/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 44 → Ăn lô 44*2
Ngày 02/03 – 04/03/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 44 → Trượt
Ngày 27/02 – 01/03/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 44 → Trượt
Ngày 24/02 – 26/02/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 55 → Ăn lô 11*2 – 55
Ngày 23/02 – 25/02/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 33 → Ăn lô 33
Ngày 20/02 – 22/02/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 22 → Ăn lô 22
Ngày 17/02 – 19/02/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 22 → Trượt
Ngày 14/02 – 16/02/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 22 → Trượt
Ngày 11/02 – 13/02/2022 Nuôi Cặp lô: 11 – 44 → Ăn lô 44
Ngày 09/02 – 11/02/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 44 → Ăn lô 22*3
Ngày 07/02 – 09/02/2022 Nuôi Cặp lô: 22 – 44 → Ăn lô 44
Chúng tôi hiểu rằng các bạn đang còn lo lắng rằng những các số mà chúng tôi cung cấp chưa thực sự chính xác. Chính vì thế chúng tôi đã để lại thống kê của các khung trước đó để mọi người tham khảo. Có thể rằng sẽ có những đợt cầu số không may mắn nhưng những con số được cập nhật luôn là số đẹp nhất, có tỉ lệ ăn cao nhất.

Cách chơi cặp lô kép nuôi 3 ngày

Về mặt lý thuyết thì cách chơi này cũng giống như việc mọi người chơi song thủ lô nuôi khung 3 ngày. Có nghĩa là sẽ chơi với tỉ lệ 1 : 3 : 10, ngày 2 vào điểm gấp 3 lần ngày 1 và ngày 3 gấp 10 lần ngày 1. Dù là ăn tại ngày thứ bao nhiêu thì chắc chắn người chơi sẽ vẫn có lãi. Tuy nhiên cụ thể là lãi bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào số điểm mà mọi người chơi ban đầu. Ngoài ra nếu cảm thấy tự tin hơn thì các ngày sau bạn có thể vào tiền mạnh hơn.

Chúc mọi người thành công.

Từ Khóa: , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau 88 Độc Thủ Lô Nuôi 3 Ngày Chính Xác
soi cau 88 Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày Chuẩn
soi cau 88 Nhận Song Thủ Lô Nuôi 3 Ngày chuẩn nhất
© 2018 By Soi Cầu 247 net

Bản quyền thuộc về WebSoiCau.Net
DMCA.com Protection Status

Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau