web soi cầu

Website Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Hôm Nay


Nuôi Dàn Đề 30 Số Khung 2 Ngày


39.63K

Chơi dàn đề 30 số nuôi khung 2 ngày luôn có sự hiệu quả rất cao nhưng dường như mọi người luôn bỏ qua nó vì cảm thấy dàn 30 số là rất nhiều, nếu ăn cũng không còn lãi được bao nhiêu. Đó quả thực là suy nghĩ sai lầm đối với những người chưa có phương pháp chơi hoặc luôn muốn chạy theo những con số. Mọi người cần biết rằng tỉ lệ ăn đề là 1% nhưng nếu chơi đề dàn thì tỉ lệ luôn cao hơn ratass nhiều.

Dàn đề 30 số nuôi khung 2 ngày

Dàn đề 30 số nuôi khung 2 ngày

Nhận dàn đề 30 số nuôi khung 2 ngày

Web soi cầu miễn phí sẽ cập nhật những kết quả chính xác cao mỗi ngày để ai cũng có thể lấy và chơi được. CHỉ cần truy cập vào website mỗi ngày là được.

DÀN ĐỀ 30 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY

Ngày 19/08 – 20/08/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 Kết Quả.
Ngày 17/08 – 18/08/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 → Trượt
Ngày 13/08 – 14/08/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 → Trượt
Ngày 11/08 – 12/08/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 → Ăn đề 70
Ngày 09/08 – 10/08/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
Ngày 08/08 – 09/08/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 21
Ngày 06/08 – 07/08/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 → Trượt
Ngày 04/08 – 05/08/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
Ngày 03/08 – 04/08/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Ăn đề 86
Ngày 25/07 – 02/08/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 22/07 – 24/07/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 57
Ngày 19/07 – 20/07/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 04
Ngày 17/07 – 18/07/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 14/07 – 16/07/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 64
Ngày 12/07 – 13/07/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 11/07 – 12/07/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 → Ăn đề 01
Ngày 10/07 – 11/07/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 72
Ngày 08/07 – 09/07/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 05/07 – 06/07/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 03/07 – 04/07/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 01/07 – 02/07/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 → Ăn đề 54
Ngày 29/06 – 30/06/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 → Ăn đề 39
Ngày 26/06 – 28/06/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 → Ăn đề 49
Ngày 20/06 – 25/06/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 18/06 – 19/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 17/06 – 18/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 → Ăn đề 74
Ngày 15/06 – 16/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 → Trượt
Ngày 14/06 – 15/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 → Ăn đề 62
Ngày 12/06 – 13/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 → Trượt
Ngày 10/06 – 11/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 → Ăn đề 91
Ngày 07/06 – 09/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 06/06 – 08/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 84
Ngày 05/06 – 07/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 79
Ngày 03/06 – 04/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 32
Ngày 01/06 – 02/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 30/05 – 31/05/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 25
Ngày 28/05 – 29/05/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 54
Ngày 26/05 – 27/05/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 25/05 – 26/05/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 → Ăn đề 09
Ngày 23/05 – 24/05/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 → Trượt
Ngày 21/05 – 22/05/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 → Trượt
Ngày 20/05 – 21/05/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 95
Ngày 18/05 – 19/05/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 17/05 – 18/05/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 53
Ngày 15/05 – 16/05/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 13
Ngày 14/05 – 15/05/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 → Ăn đề 75
Ngày 12/05 – 13/05/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 10/05 – 11/05/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 09/05 – 10/05/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 59
Ngày 06/05 – 07/05/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 05/05 – 06/05/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 → Ăn đề 54
Ngày 03/05 – 04/05/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 30/04 – 02/05/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 → Trượt
Ngày 29/04 – 30/04/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 → Ăn đề 39
Ngày 27/04 – 28/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 → Ăn đề 02
Ngày 26/04 – 27/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 → Ăn đề 47
Ngày 24/04 – 25/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 → Trượt
Ngày 22/04 – 23/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 → Ăn đề 18
Ngày 19/04 – 20/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 → Trượt
Ngày 17/04 – 18/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 → Ăn đề 36
Ngày 15/04 – 16/04/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 → Ăn đề 54
Ngày 13/04 – 14/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 → Trượt
Ngày 11/04 – 12/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 → Trượt
Ngày 09/04 – 10/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 → Trượt
Ngày 07/04 – 08/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 → Trượt
Ngày 06/04 – 07/04/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 → Ăn đề 97
Ngày 05/04 – 06/04/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 97
Ngày 04/04 – 05/04/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 41
Ngày 31/03 – 03/04/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 29/03 – 31/03/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 9 → Ăn đề 14
Ngày 26/03 – 28/03/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 24/03 – 26/03/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 → Ăn đề 60
Ngày 23/03 – 25/03/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Ăn đề 74
Ngày 21/03 – 22/03/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 19/03 – 20/03/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 17/03 – 18/03/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 02
Ngày 16/03 – 17/03/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 → Ăn đề 49
Ngày 14/03 – 15/03/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 → Trượt
Ngày 12/03 – 13/03/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 → Trượt
Ngày 11/03 – 12/03/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 → Ăn đề 49
Ngày 09/03 – 10/03/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 → Ăn đề 29
Ngày 07/03 – 08/03/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 → Trượt
Ngày 05/03 – 06/03/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
Ngày 03/03 – 04/03/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt
Ngày 01/03 – 02/03/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 → Ăn đề 90
Ngày 27/02 – 28/02/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 → Ăn đề 75
Ngày 25/02 – 26/02/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 → Ăn đề 31
Ngày 23/02 – 24/02/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 → Trượt

Nếu cảm thấy dàn số này có quá nhiều kết quả và không phù hợp với cách chơi của mình thì mọi người có thể tham khảo ngay dàn đề đặc biệt 10 số nuôi khung 3 ngày. Cách chơi này có số lượng số ít hơn nhiều, thời gian nuôi chỉ nhiều hơn 1 ngày nhưng độ hiệu quả cũng cực kì tốt.

Lưu ý khi chơi dàn đề nuôi khung

Chơi nuôi dàn đề khung là phương pháp lựa chọn ra các kết quả giải đặc biệt để chơi trong vòng n ngày. Chu kì n ngày sẽ được đánh giá là một khung, n là số ngày chơi, nó tùy vào sở thích và cách chơi của mỗi người. Đây là phương pháp nuôi lô đề giải đặc biệt được người chơi sử dụng nhiều tại khu vực Miền Bắc. Ngày nay, cách chơi nuôi đang dần chiếm được sự tin tưởng của người chơi nhiều hơn. Tuy nhiên nếu bạn chơi và muốn đạt được hiệu quả cao thì không phải chọn bừa là có thể trúng, bạn phải soi cầu giải đặc biệt để tăng cao tỉ lệ xác suất ra.

Lưu ý: Chơi lô đề dưới mọi hình thức đều bị nhà nước cấm cho nên thay vì chơi lô đề thì mọi người hãy chơi xổ số kiến thiết để không vi phạm pháp luật nhé.

Từ Khóa: , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau 88 Nhận Dàn Đề Đặc Biệt 10 Số Nuôi 3 Ngày
soi cau 88 Chạm Đề Đầu Đuôi Nuôi 3 Ngày Chắc Ăn Nhất
© 2018 By Soi Cầu 247 net

Bản quyền thuộc về WebSoiCau.Net
DMCA.com Protection Status

Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau