web soi cầu

Website Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Hôm Nay


Nhận Lô Xiên 3 Miễn Phí Hôm Nay


24.37K

Sđt : Zalo Admin ( 035-567-9003 )- Phí Trước

Bên cạnh xiên 2 thì cách chơi lô xiên 3 cũng là phương án an toàn cho những ai không thích mạo hiểm. Việc soi cầu xiên 3 để ghép xiên 2 hoặc báo lô là cách mà hầu hết mọi người đều chơi. Dẫu biết rằng lợi nhuận của xiên 3 lớn hơn các cách chơi khác rất nhiều nhưng có lẽ bạn không biết tỷ lệ ăn xiên 3 còn thấp hơn cả ăn đề tức là thấp hơn 1% nếu nhắm mắt chọn bừa. Để giải quyết khó khăn trong việc lựa chọn các con số để chơi thì mọi người có thể tham khảo dàn số dưới đây.

 


Lô xiên 3

Lô xiên 3

 

Nhận lô xiên 3 miễn phí

SOI CẦU XIÊN 3 CHUẨN

Ngày 22/01/2021 : Xiên 3 : Phí Trước 1 triệu  Kết Quả.
Ngày 21/01/2021 : Lô Xiên 15 – 16 – 19 → Ăn lô 19*2
Ngày 20/01/2021 : Lô Xiên 02 – 05 – 09 → Ăn lô 02 – 05
Ngày 19/01/2021 : Lô Xiên 73 – 76 – 79 → Trượt
Ngày 18/01/2021 : Lô Xiên 30 – 34 – 38 → Ăn lô 38*2
Ngày 17/01/2021 : Lô Xiên 35 – 38 – 95 → Ăn lô 95
Ngày 16/01/2021 : Lô Xiên 61 – 64 – 67 → Ăn xiên 61 – 64 – 67
Ngày 15/01/2021 : Lô Xiên 65 – 68 – 89 → Trượt
Ngày 14/01/2021 : Lô Xiên 01 – 06 – 08 → Ăn lô 08
Ngày 13/01/2021 : Lô Xiên 26 – 82 – 87 → Ăn lô 26*2 – 87
Ngày 12/01/2021 : Lô Xiên 51 – 52 – 59 → Ăn lô 51
Ngày 11/01/2021 : Lô Xiên 81 – 83 – 89 → Ăn lô 83 – 89
Ngày 10/01/2021 : Lô Xiên 80 – 85 – 89 → Ăn lô 85*2
Ngày 09/01/2021 : Lô Xiên 84 – 87 – 89 → Ăn lô 84 – 89
Ngày 08/01/2021 : Lô Xiên 21 – 26 – 28 → Ăn lô 26*2
Ngày 07/01/2021 : Lô Xiên 51 – 54 – 59 → Ăn lô 54
Ngày 06/01/2021 : Lô Xiên 41 – 45 – 49 → Ăn lô 45 – 49
Ngày 05/01/2021 : Lô Xiên 14 – 17 – 18 → Ăn lô 14 – 17
Ngày 04/01/2021 : Lô Xiên 12 – 16 – 17 → Ăn lô 12 – 16
Ngày 03/01/2021 : Lô Xiên 72 – 75 – 79 → Ăn lô 72
Ngày 01/01/2021 : Lô Xiên 81 – 85 – 89 → Ăn xiên 81 – 85 – 89
Ngày 31/12/2020 : Lô Xiên 32 – 36 – 39 → Ăn lô 32 – 36
Ngày 30/12/2020 : Lô Xiên 03 – 08 – 09 → Ăn lô 03
Ngày 29/12/2020 : Lô Xiên 21 – 25 – 29 → Ăn lô 21*2 – 29
Ngày 28/12/2020 : Lô Xiên 52 – 58 – 59 → Ăn xiên 52 – 58 – 59
Ngày 27/12/2020 : Lô Xiên 31 – 37 – 39 → Ăn lô 31
Ngày 26/12/2020 : Lô Xiên 31 – 36 – 39 → Ăn lô 36*2
Ngày 25/12/2020 : Lô Xiên 35 – 38 – 39 → Ăn lô 35*2
Ngày 24/12/2020 : Lô Xiên 62 – 64 – 69 → Ăn lô 62*2 – 64
Ngày 23/12/2020 : Lô Xiên 12 – 15 – 19 → Ăn xiên 12 – 15 – 19
Ngày 22/12/2020 : Lô Xiên 02 – 05 – 06 → Ăn lô 02 – 06
Ngày 21/12/2020 : Lô Xiên 42 – 47 – 49 → Ăn lô 47
Ngày 20/12/2020 : Lô Xiên 51 – 56 – 58 → Ăn lô 51
Ngày 19/12/2020 : Lô Xiên 91 – 95 – 98 → Ăn lô 95
Ngày 18/12/2020 : Lô Xiên 62 – 67 – 69 → Trượt
Ngày 17/12/2020 : Lô Xiên 31 – 35 – 39 → Ăn lô 35
Ngày 16/12/2020 : Lô Xiên 74 – 76 – 79 → Trượt
Ngày 15/12/2020 : Lô Xiên 01 – 03 – 09 → Ăn lô 01
Ngày 14/12/2020 : Lô Xiên 61 – 67 – 69 → Ăn lô 61
Ngày 13/12/2020 : Lô Xiên 61 – 67 – 69 → Trượt
Ngày 12/12/2020 : Lô Xiên 13 – 15 – 18 → Ăn lô 13 – 18*2
Ngày 10/12/2020 : Lô Xiên 61 – 65 – 69 → Trượt
Ngày 09/12/2020 : Lô Xiên 81 – 86 – 87 → Ăn lô 86 – 87
Ngày 08/12/2020 : Lô Xiên 31 – 36 – 38 → Ăn lô 31 – 36
Ngày 07/12/2020 : Lô Xiên 24 – 26 – 29 → Ăn lô 29*3
Ngày 06/12/2020 : Lô Xiên 94 – 95 – 98 → Ăn lô 95
Ngày 05/12/2020 : Lô Xiên 61 – 62 – 69 → Trượt
Ngày 04/12/2020 : Lô Xiên 34 – 35 – 37 → Ăn lô 35
Ngày 02/12/2020 : Lô Xiên 21 – 23 – 27 → Ăn lô 23
Ngày 01/12/2020 : Lô Xiên 42 – 46 – 49 → Ăn lô 49*2
Ngày 30/11/2020 : Lô Xiên 63 – 65 – 68 → Trượt
Ngày 29/11/2020 : Lô Xiên 24 – 27 – 29 → Ăn lô 24
Ngày 28/11/2020 : Lô Xiên 32 – 37 – 39 → Trượt
Ngày 27/11/2020 : Lô Xiên 24 – 26 – 28 → Ăn lô 26 – 28
Ngày 26/11/2020 : Lô Xiên 24 – 26 – 28 → Trượt
Ngày 25/11/2020 : Lô Xiên 01 – 06 – 09 → Trượt
Ngày 24/11/2020 : Lô Xiên 51 – 54 – 59 → Ăn lô 51
Ngày 22/11/2020 : Lô Xiên 21 – 25 – 29 → Trượt
Ngày 21/11/2020 : Lô Xiên 45 – 47 – 49 → Ăn lô 45 – 47
Ngày 20/11/2020 : Lô Xiên 23 – 26 – 28 → Trượt
Ngày 19/11/2020 : Lô Xiên 05 – 45 – 95 → Ăn lô 05*2 – 95
Ngày 18/11/2020 : Lô Xiên 61 – 64 – 68 → Ăn lô 64 – 68*2
Ngày 17/11/2020 : Lô Xiên 21 – 24 – 28 → Trượt
Ngày 16/11/2020 : Lô Xiên 54 – 56 – 59 → Ăn lô 54 – 59
Ngày 15/11/2020 : Lô Xiên 31 – 35 – 38 → Trượt
Ngày 14/11/2020 : Lô Xiên 21 – 26 – 28 → Trượt
Ngày 13/11/2020 : Lô Xiên 41 – 45 – 49 → Ăn lô 45 – 49
Ngày 11/11/2020 : Lô Xiên 26 – 27 – 29 → Ăn lô 26 – 29
Ngày 10/11/2020 : Lô Xiên 35 – 37 – 39 → Ăn lô 35
Ngày 09/11/2020 : Lô Xiên 62 – 63 – 67 → Ăn lô 62
Ngày 08/11/2020 : Lô Xiên 12 – 13 – 18 → Ăn lô 12
Ngày 07/11/2020 : Lô Xiên 83 – 87 – 89 → Ăn xiên 83 – 87 – 89
Ngày 06/11/2020 : Lô Xiên 21 – 26 – 29 → Ăn lô 26*2
Ngày 05/11/2020 : Lô Xiên 41 – 45 – 48 → Ăn lô 45 – 48*2
Ngày 04/11/2020 : Lô Xiên 82 – 86 – 89 → Ăn lô 86
Ngày 03/11/2020 : Lô Xiên 12 – 18 – 19 → Ăn lô 12*2 – 18
Ngày 02/11/2020 : Lô Xiên 32 – 34 – 37 → Trượt
Ngày 01/11/2020 : Lô Xiên 21 – 28 – 29 → Trượt
Ngày 31/10/2020 : Lô Xiên 12 – 16 – 19 → Ăn lô 16
Ngày 30/10/2020 : Lô Xiên 51 – 56 – 58 → Ăn lô 58
Ngày 29/10/2020 : Lô Xiên 17 – 37 – 87 → Trượt
Ngày 28/10/2020 : Lô Xiên 02 – 06 – 08 → Ăn lô 02
Ngày 27/10/2020 : Lô Xiên 17 – 57 – 97 → Ăn lô 57
Ngày 26/10/2020 : Lô Xiên 08 – 38 – 48 → Ăn lô 08*2
Ngày 25/10/2020 : Lô Xiên 12 – 13 – 16 → Trượt
Ngày 24/10/2020 : Lô Xiên 12 – 13 – 16 → Trượt
Ngày 23/10/2020 : Lô Xiên 21 – 24 – 28 → Ăn lô 24*2 – 28
Ngày 22/10/2020 : Lô Xiên 31 – 35 – 39 → Ăn lô 31 – 35
Ngày 21/10/2020 : Lô Xiên 41 – 46 – 49 → Ăn lô 49
Ngày 20/10/2020 : Lô Xiên 61 – 63 – 69 → Trượt
Ngày 19/10/2020 : Lô Xiên 81 – 87 – 89 → Ăn lô 81
Ngày 18/10/2020 : Lô Xiên 32 – 35 – 37 → Ăn lô 32
Ngày 17/10/2020 : Lô Xiên 63 – 65 – 68 → Trượt
Ngày 16/10/2020 : Lô Xiên 01 – 04 – 09 → Ăn lô 01 – 04*2
Ngày 15/10/2020 : Lô Xiên 72 – 73 – 79 → Ăn lô 79*2
Ngày 14/10/2020 : Lô Xiên 13 – 15 – 17 → Ăn lô 13 – 17
Ngày 13/10/2020 : Lô Xiên 83 – 86 – 89 → Ăn lô 89
Ngày 12/10/2020 : Lô Xiên 07 – 62 – 76 → Ăn lô 76
Ngày 11/10/2020 : Lô Xiên 14 – 15 – 17 → Trượt
Ngày 09/10/2020 : Lô Xiên 73 – 76 – 78 → Trượt
Ngày 08/10/2020 : Lô Xiên 21 – 25 – 28 → Ăn lô 21 25*2
Ngày 07/10/2020 : Lô Xiên 02 – 07 – 08 → Trượt
Ngày 06/10/2020 : Lô Xiên 43 – 46 – 47 → Trượt
Ngày 05/10/2020 : Lô Xiên 91 – 95 – 98 → Ăn lô 91*2
Ngày 04/10/2020 : Lô Xiên 42 – 45 – 47 → Trượt
Mỗi ngày hệ thống Web Soi Cầu sẽ cập nhật những con số chính xác cao nhất để gửi tới toàn thể mọi người chơi trên khắp cả nước. Tuy nhiên chúng tôi không cam kết rằng những con số này sẽ có tỷ lệ chính xác tuyệt đối nên mọi nguwoif cần cân nhắc kỹ trước khi chơi.

Tỷ lệ trúng xiên 3 là bao nhiêu?

Trong phần đầu bài viết chúng ta có đề cập tới phần xác xuất ăn xiên 3, vậy đã bao giờ bạn tính xem liệu cơ hội để giúp mình ăn xiên 3 là bao nhiêu chưa? Nếu chưa hoặc không muốn thực hiện thì dưới đây là câu trả lời cho bạn. Lưu ý, cách tính dưới đây áp dụng cho kết quả xổ số miền Bắc, mọi người cũng có thể tính cho các đài khác với cách làm tương tự.
Chúng ta có tỷ lệ trượt lô bằng 99% x 99% x … x 99% ( 27 lần 99%  vì có 27 lần quay ) = 76,23%. Mà tỷ lệ trúng lại đối lập với tỷ lệ trượt nên chúng ta có 100% – 76,23% = 23,77% trúng lô.
Mà xiên 3 là yêu cầu trúng cùng lúc 3 con lô nên chúng ta có 23,77% x 23,77% x 23,77% = 0,126%.
Như vậy có thể thấy rằng tỷ lệ để ăn được đặc biệt còn cao hơn khi chơi xiên 3. Cho nên chúng tôi khuyên mọi người khi lấy xiên 3 chơi thì nên kết hợp chơi xiên 2 và chơi lô để nhận được hiệu quả và an toàn cao hơn.

Kinh nghiệm soi cầu lô xiên 3 miễn phí mỗi ngày

Soi cầu miễn phí hiện đang nhận được sự quan tâm rất nhiều từ mọi người. Những con số này sẽ giúp cho họ có thêm sự lựa chọn và có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Với mục tiêu giúp đỡ mọi người đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng tôi luôn đem đến những con số chính xác nhất. Chỉ cần truy cập vào website mỗi ngày là mọi người đều nhận được những kết quả lô xiên 3 hoặc bất kì dàn lô, dàn đề nào khác hoàn toàn miễn phí. Các con số này đêu được phân tích kỹ lưỡng nên mọi người có thể yên tâm khi chơi.

Chúc mọi người thành công!

Từ Khóa: , , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau 88 Dự Đoán Bạch Thủ Lô Chuẩn Nhất
soi cau 88 Nhận Song Thủ Lô Bất Bại
soi cau 88 Soi cầu lô tô Xiên 2 Miễn Phí Đẹp Nhất
soi cau 88 Nhận Dàn Lô 6 Số Miền Bắc Víp
soi cau 88 Dự đoán Dàn Đề Đặc Biệt 20 Số
soi cau 88 Soi Cầu Dàn Đề 36 Số Chuẩn Xác
© 2018 By Soi Cầu 247 net

Bản quyền thuộc về WebSoiCau.Net
DMCA.com Protection Status

Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau

Contact Me on Zalo