web soi cầu

Website Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Hôm Nay


Nhận Lô Xiên 3 Miễn Phí Hôm Nay


32.42K

Bên cạnh xiên 2 thì cách chơi lô xiên 3 cũng là phương án an toàn cho những ai không thích mạo hiểm. Việc soi cầu xiên 3 để ghép xiên 2 hoặc báo lô là cách mà hầu hết mọi người đều chơi. Dẫu biết rằng lợi nhuận của xiên 3 lớn hơn các cách chơi khác rất nhiều nhưng có lẽ bạn không biết tỷ lệ ăn xiên 3 còn thấp hơn cả ăn đề tức là thấp hơn 1% nếu nhắm mắt chọn bừa. Để giải quyết khó khăn trong việc lựa chọn các con số để chơi thì mọi người có thể tham khảo dàn số dưới đây.

 

 

Lô xiên 3

Lô xiên 3

 

Nhận lô xiên 3 miễn phí

SOI CẦU XIÊN 3 CHUẨN

Ngày 20/06/2021 : Xiên 3 : 23 – 25 – 28 Kết Quả.
Ngày 19/06/2021 : Lô Xiên 71 – 76 – 78 → Ăn lô 76
Ngày 18/06/2021 : Lô Xiên 56 – 58 – 59 → Trượt
Ngày 17/06/2021 : Lô Xiên 56 – 58 – 59 → Trượt
Ngày 16/06/2021 : Lô Xiên 24 – 26 – 28 → Trượt
Ngày 15/06/2021 : Lô Xiên 13 – 16 – 19 → Ăn lô 16
Ngày 12/06/2021 : Lô Xiên 31 – 36 – 39 → Ăn lô 39
Ngày 11/06/2021 : Lô Xiên 12 – 15 – 18 → Ăn lô 18
Ngày 10/06/2021 : Lô Xiên 30 – 34 – 37 → Trượt
Ngày 09/06/2021 : Lô Xiên 21 – 25 – 29 → Ăn lô 29
Ngày 08/06/2021 : Lô Xiên 01 – 05 – 08 → Ăn xiên 01 – 05 – 08
Ngày 07/06/2021 : Lô Xiên 01 – 05 – 08 → Trượt
Ngày 06/06/2021 : Lô Xiên 91 – 94 – 96 → Ăn lô 91
Ngày 05/06/2021 : Lô Xiên 21 – 26 – 28 → Trượt
Ngày 03/06/2021 : Lô Xiên 41 – 46 – 48 → Trượt
Ngày 02/06/2021 : Lô Xiên 41 – 46 – 48 → Ăn lô 46 – 48
Ngày 01/06/2021 : Lô Xiên 36 – 38 – 39 → Ăn lô 36
Ngày 31/05/2021 : Lô Xiên 21 – 26 – 29 → Trượt
Ngày 30/05/2021 : Lô Xiên 21 – 26 – 29 → Ăn lô 21 – 29
Ngày 29/05/2021 : Lô Xiên 92 – 95 – 96 → Ăn xiên 92 – 95 – 96
Ngày 28/05/2021 : Lô Xiên 01 – 28 – 58 → Ăn lô 28*2
Ngày 27/05/2021 : Lô Xiên 72 – 73 – 79 → Ăn lô 72*2 – 79*2
Ngày 26/05/2021 : Lô Xiên 32 – 35 – 37 → Ăn lô 32 – 35
Ngày 25/05/2021 : Lô Xiên 26 – 28 – 29 → Ăn lô 29
Ngày 24/05/2021 : Lô Xiên 02 – 13 – 39 → Ăn lô 02
Ngày 23/05/2021 : Lô Xiên 64 – 67 – 69 → Ăn lô 64 – 69
Ngày 22/05/2021 : Lô Xiên 05 – 12 – 24 → Ăn lô 05
Ngày 21/05/2021 : Lô Xiên 70 – 74 – 75 → Ăn lô 74 – 75
Ngày 20/05/2021 : Lô Xiên 17 – 70 – 74 → Trượt
Ngày 19/05/2021 : Lô Xiên 23 – 64 – 69 → Ăn lô 23*2
Ngày 18/05/2021 : Lô Xiên 09 – 56 – 95 → Ăn lô 09*2
Ngày 17/05/2021 : Lô Xiên 05 – 46 – 52 → Trượt
Ngày 16/05/2021 : Lô Xiên 17 – 24 – 95 → Ăn lô 17*2 – 95
Ngày 15/05/2021 : Lô Xiên 49 – 57 – 83 → Trượt
Ngày 14/05/2021 : Lô Xiên 27 – 75 – 95 → Ăn lô 27
Ngày 13/05/2021 : Lô Xiên 20 – 93 – 96 → Ăn lô 20 – 96
Ngày 12/05/2021 : Lô Xiên 50 – 55 – 59 → Ăn lô 50*2 – 55
Ngày 11/05/2021 : Lô Xiên 35 – 36 – 59 → Ăn lô 36
Ngày 10/05/2021 : Lô Xiên 34 – 37 – 39 → Ăn xiên
Ngày 09/05/2021 : Lô Xiên 12 – 13 – 15 → Ăn xiên
Ngày 08/05/2021 : Lô Xiên 60 – 64 – 68 → Ăn lô 68
Ngày 07/05/2021 : Lô Xiên 43 – 45 – 49 → Ăn lô 43 – 45
Ngày 06/05/2021 : Lô Xiên 05 – 06 – 09 → Ăn lô 06
Ngày 04/05/2021 : Lô Xiên 80 – 84 – 85 → Ăn lô 80*3 – 84
Ngày 03/05/2021 : Lô Xiên 25 – 26 – 29 → Ăn lô 25 – 29
Ngày 01/05/2021 : Lô Xiên 01 – 04 – 28 → Ăn lô 28*2
Ngày 30/04/2021 : Lô Xiên 21 – 25 – 27 → Ăn lô 21*2 – 27
Ngày 29/04/2021 : Lô Xiên 52 – 53 – 58 → Ăn lô 53*2 – 58
Ngày 28/04/2021 : Lô Xiên 82 – 84 – 86 → Ăn lô 86
Ngày 27/04/2021 : Lô Xiên 26 – 29 – 69 → Ăn lô 29 – 69
Ngày 26/04/2021 : Lô Xiên 19 – 29 – 68 → Ăn lô 19 – 68
Ngày 25/04/2021 : Lô Xiên 12 – 15 – 18 → Ăn lô 12
Ngày 24/04/2021 : Lô Xiên 15 – 47 – 79 → Ăn xiên 15 – 47 – 79
Ngày 23/04/2021 : Lô Xiên 23 – 25 – 27 → Ăn lô 25
Ngày 22/04/2021 : Lô Xiên 32 – 36 – 39 → Ăn lô 32 – 39
Ngày 21/04/2021 : Lô Xiên 01 – 81 – 97 → Ăn lô 01*2 – 97
Ngày 20/04/2021 : Lô Xiên 91 – 92 – 96 → Ăn lô 91
Ngày 19/04/2021 : Lô Xiên 02 – 04 – 07 → Ăn xiên 02 – 04 – 07
Ngày 18/04/2021 : Lô Xiên 01 – 07 – 08 → Ăn lô 08*2
Ngày 17/04/2021 : Lô Xiên 52 – 57 – 58 → Ăn lô 52*2 – 58
Ngày 16/04/2021 : Lô Xiên 08 – 84 – 87 → Ăn lô 08*2 – 84
Ngày 15/04/2021 : Lô Xiên 06 – 26 – 56 → Ăn lô 06 – 56
Ngày 14/04/2021 : Lô Xiên 32 – 35 – 39 → Ăn xiên 32 – 35 – 39
Ngày 13/04/2021 : Lô Xiên 52 – 56 – 59 → Ăn lô 52 – 56*2
Ngày 12/04/2021 : Lô Xiên 61 – 62 – 67 → Ăn lô 62 – 67
Ngày 11/04/2021 : Lô Xiên 28 – 83 – 89 → Ăn lô 83
Ngày 10/04/2021 : Lô Xiên 06 – 45 – 86 → Ăn lô 06 – 86
Ngày 09/04/2021 : Lô Xiên 91 – 93 – 97 → Ăn xiên 91 – 93 – 97
Ngày 08/04/2021 : Lô Xiên 04 – 79 – 89 → Ăn lô 04 – 79*2
Ngày 07/04/2021 : Lô Xiên 71 – 73 – 75 → Ăn lô 73*2 – 75
Ngày 06/04/2021 : Lô Xiên 14 – 47 – 89 → Ăn lô 14 – 47
Ngày 05/04/2021 : Lô Xiên 51 – 56 – 59 → Ăn xiên 51 – 56 – 59
Ngày 04/04/2021 : Lô Xiên 13 – 41 – 92 → Ăn lô 41*2
Ngày 03/04/2021 : Lô Xiên 25 – 29 – 41 → Ăn lô 25
Ngày 31/03/2021 : Lô Xiên 01 – 24 – 52 → Trượt
Ngày 29/03/2021 : Lô Xiên 12 – 50 – 58 → Ăn lô 12 – 58*2
Ngày 27/03/2021 : Lô Xiên 17 – 29 – 41 → Ăn xiên 17 – 29 – 41
Ngày 26/03/2021 : Lô Xiên 18 – 26 – 63 → Ăn xiên 18 – 26 – 63
Ngày 25/03/2021 : Lô Xiên 18 – 24 – 57 → Ăn xiên 18 – 24 – 57
Ngày 24/03/2021 : Lô Xiên 21 – 27 – 29 → Ăn lô 21 – 27
Ngày 23/03/2021 : Lô Xiên 28 – 54 – 97 → Ăn lô 28 – 54*2
Ngày 22/03/2021 : Lô Xiên 19 – 45 – 74 → Ăn lô 19 – 74
Ngày 21/03/2021 : Lô Xiên 01 – 49 – 78 → Trượt
Ngày 20/03/2021 : Lô Xiên 27 – 38 – 76 → Ăn xiên 27 – 38 – 76
Ngày 19/03/2021 : Lô Xiên 14 – 32 – 73 → Ăn lô 14 – 32
Ngày 18/03/2021 : Lô Xiên 17 – 46 – 78 → Ăn lô 17 – 46*3
Ngày 17/03/2021 : Lô Xiên 03 – 46 – 79 → Trượt
Ngày 16/03/2021 : Lô Xiên 14 – 39 – 95 → Ăn xiên 14 – 39 – 95
Ngày 15/03/2021 : Lô Xiên 29 – 37 – 86 → Ăn lô 29*2
Ngày 14/03/2021 : Lô Xiên 32 – 71 – 85 → Ăn xiên 32 – 71 – 85
Ngày 13/03/2021 : Lô Xiên 16 – 47 – 89 → Ăn lô 16 – 47
Ngày 12/03/2021 : Lô Xiên 83 – 84 – 89 → Ăn xiên 83 – 84 – 89
Ngày 11/03/2021 : Lô Xiên 14 – 16 – 18 → Ăn lô 16*2 – 18
Ngày 10/03/2021 : Lô Xiên 23 – 24 – 29 → Ăn lô 24
Ngày 09/03/2021 : Lô Xiên 91 – 93 – 95 → Ăn lô 95
Ngày 08/03/2021 : Lô Xiên 23 – 26 – 29 → Trượt
Ngày 07/03/2021 : Lô Xiên 14 – 16 – 18 → Ăn lô 14
Ngày 06/03/2021 : Lô Xiên 63 – 65 – 68 → Trượt
Ngày 05/03/2021 : Lô Xiên 71 – 74 – 78 → Ăn xiên 71 – 74 – 78
Ngày 04/03/2021 : Lô Xiên 71 – 74 – 78 → Ăn lô 78
Ngày 03/03/2021 : Lô Xiên 32 – 36 – 38 → Trượt
Ngày 02/03/2021 : Lô Xiên 12 – 13 – 17 → Trượt
Ngày 01/03/2021 : Lô Xiên 54 – 56 – 58 → Ăn lô 56
Ngày 27/02/2021 : Lô Xiên 12 – 17 – 19 → Trượt
Ngày 26/02/2021 : Lô Xiên 51 – 54 – 59 → Ăn lô 51
Ngày 25/02/2021 : Lô Xiên 61 – 64 – 67 → Ăn lô 64
Ngày 24/02/2021 : Lô Xiên 36 – 38 – 39 → Ăn lô 38 – 39
Ngày 23/02/2021 : Lô Xiên 51 – 56 – 58 → Ăn lô 58*2
Ngày 21/02/2021 : Lô Xiên 91 – 95 – 97 → Ăn lô 95
Ngày 20/02/2021 : Lô Xiên 20 – 24 – 27 → Trượt
Ngày 19/02/2021 : Lô Xiên 13 – 15 – 19 → Trượt
Ngày 18/02/2021 : Lô Xiên 72 – 75 – 78 → Ăn lô 75
Ngày 17/02/2021 : Lô Xiên 51 – 56 – 57 → Ăn lô 57
Ngày 16/02/2021 : Lô Xiên 42 – 47 – 48 → Ăn lô 48
Ngày 15/02/2021 : Lô Xiên 82 – 84 – 86 → Ăn xiên 82 – 84 – 86
Mỗi ngày hệ thống Web Soi Cầu sẽ cập nhật những con số chính xác cao nhất để gửi tới toàn thể mọi người chơi trên khắp cả nước. Tuy nhiên chúng tôi không cam kết rằng những con số này sẽ có tỷ lệ chính xác tuyệt đối nên mọi nguwoif cần cân nhắc kỹ trước khi chơi.

Tỷ lệ trúng xiên 3 là bao nhiêu?

Trong phần đầu bài viết chúng ta có đề cập tới phần xác xuất ăn xiên 3, vậy đã bao giờ bạn tính xem liệu cơ hội để giúp mình ăn xiên 3 là bao nhiêu chưa? Nếu chưa hoặc không muốn thực hiện thì dưới đây là câu trả lời cho bạn. Lưu ý, cách tính dưới đây áp dụng cho kết quả xổ số miền Bắc, mọi người cũng có thể tính cho các đài khác với cách làm tương tự.
Chúng ta có tỷ lệ trượt lô bằng 99% x 99% x … x 99% ( 27 lần 99%  vì có 27 lần quay ) = 76,23%. Mà tỷ lệ trúng lại đối lập với tỷ lệ trượt nên chúng ta có 100% – 76,23% = 23,77% trúng lô.
Mà xiên 3 là yêu cầu trúng cùng lúc 3 con lô nên chúng ta có 23,77% x 23,77% x 23,77% = 0,126%.
Như vậy có thể thấy rằng tỷ lệ để ăn được đặc biệt còn cao hơn khi chơi xiên 3. Cho nên chúng tôi khuyên mọi người khi lấy xiên 3 chơi thì nên kết hợp chơi xiên 2 và chơi lô để nhận được hiệu quả và an toàn cao hơn.

Kinh nghiệm soi cầu lô xiên 3 miễn phí mỗi ngày

Soi cầu miễn phí hiện đang nhận được sự quan tâm rất nhiều từ mọi người. Những con số này sẽ giúp cho họ có thêm sự lựa chọn và có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Với mục tiêu giúp đỡ mọi người đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng tôi luôn đem đến những con số chính xác nhất. Chỉ cần truy cập vào website mỗi ngày là mọi người đều nhận được những kết quả lô xiên 3 hoặc bất kì dàn lô, dàn đề nào khác hoàn toàn miễn phí. Các con số này đêu được phân tích kỹ lưỡng nên mọi người có thể yên tâm khi chơi.

Chúc mọi người thành công!

Từ Khóa: , , , , ,
Cùng chuyên mục
soi cau 88 Dự Đoán Bạch Thủ Lô Chuẩn Nhất
soi cau 88 Nhận Song Thủ Lô Bất Bại
soi cau 88 Soi cầu lô tô Xiên 2 Miễn Phí Đẹp Nhất
soi cau 88 Nhận Dàn Lô 6 Số Miền Bắc Víp
soi cau 88 Dự đoán Dàn Đề Đặc Biệt 20 Số
soi cau 88 Soi Cầu Dàn Đề 36 Số Chuẩn Xác
© 2018 By Soi Cầu 247 net

Bản quyền thuộc về WebSoiCau.Net
DMCA.com Protection Status

Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau Web soi cau